POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE ROK SZKOLNY 2024/2025

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE ROK SZKOLNY 2024/2025

 Rekrutacja do klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Jastkowicach  na rok szkolny 2024/2025

W postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2024/2025, określa się następujące terminy:

1) Złożenie w przedszkolu deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2024/2025: od 12 do 23 lutego 2024 r. – Kontynuacja nauki w oddziale przedszkolnym (doc)  Kontynuacja nauki w oddziale przedszkolnym (pdf)

2) Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: od 26 lutego do 18 marca 2024 r. – Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego (doc)   Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego (pdf)

3) Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust 7 ustawy: od 19 marca do 5 kwietnia 2024 r.;

4) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych: do 11 kwietnia 2024 r.;

5) Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia: od 12 do 25 kwietnia 2024 r.; Potwierdzenie woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego (doc)   Potwierdzenie woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego (pdf)

6) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: do 29 kwietnia 2024 r.;

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pysznica, określa się następujące terminy:

1) Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: od 1 do 18 marca 2024 r.- Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej (doc)   Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej (pdf)

2) Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust 7 ustawy: od 19 marca do 8 kwietnia 2024 r.;

3) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych: do 15 kwietnia 2024 r.;

4) Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia: od 16 do 22 kwietnia 2024 r.; – Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy pierwszej (doc)  Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy pierwszej (pdf) 

5) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: do 26 kwietnia 2024 r.;

ZAŁĄCZNIKI

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego (doc)

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego (pdf)

Kontynuacja nauki w oddziale przedszkolnym (doc)

Kontynuacja nauki w oddziale przedszkolnym (pdf)

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej (doc)

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej (pdf)

Zarządzenie Wójta nr 25/2024 z dnia 26 stycznia 2024 r.

Zarządzenie Wójta nr 26/2024 z dnia 26 stycznia 2024 r.

Potwierdzenie woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego (doc)

Potwierdzenie woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego (pdf)

Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy pierwszej (doc)

Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy pierwszej (pdf)