Dokumenty

Zawsze aktualne:
 1. Statut Szkoły Podstawowej w Jastkowicach
 2. Regulamin świetlicy
 3. Regulamin biblioteki szkolnej
 4. Regulamin korzystania z komputerów biblioteki szkolnej
 5. Regulamin uczniowski
 6. Regulamin wycieczek
 7. Regulamin korzystania z darmowych podręczników
 8. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania
 9. Zasady zachowania obowiązujące uczniów
 10. Wniosek o hasło e-Dziennik
 11. Konwencja o prawach dziecka
 12. Zasady zwalniania
 13. Oświadczenie powrót ze szkoły
 14. Wniosek zwolnienie z lekcji
Na obecny rok szkolny 2022/2023:
Rekrutacja 2022/2023:
Zapytania ofertowe:
Sprawozdanie finansowe:
Szkolne Koło Wolontariatu:
Publikacje: