Kadra

Pokój nauczycielski

W naszej szkole są dwa pokoje nauczycielskie.
Ponadto nauczycieli można znaleźć w gabinecie przy sali gimnastycznej, na korytarzach, w klasach i w kancelarii.

Działy w szkole

Kancelaria
mgr Halina KOCHAN

Dyrektor szkoły​

mgr Urszula DUL

Z-ca dyrektora -

Sekretariat
mgr Jadwiga DOŁOWY

Sekretarz szkoły

Pedagog szkolny
mgr Małgorzata
Liwak
Pedagog specjalny
mgr Nicole Niebieśniak
Psycholog
mgr Anna Jańczyk-Mikoś
Logopeda
mgr Barbara Warchoł-Iwan
Religia
ks. Waldemar Bieńko
ks. Adam Węglarz
Język Polski
mgr Konrad Cholewiński
mgr Halina Kochan
mgr Beata Ziółkowska
Historia/WOS
mgr Mariusz Szewc
Matematyka
mgr Magdalena Dobrzyńska
mgr Urszula Dul
mgr Monika Judzińska
Język Angielski
mgr Anna Kubicka
mgr Katarzyna Łokaj
Język niemiecki
mgr Nicole Niebieśniak
Chemia
mgr Adam Tkacz
Fizyka
mgr Magdalena Dobrzyńska
Geografia/Biologia/Przyroda
mgr Wioletta Kurlej
Informatyka
mgr Adam Tkacz
mgr Witold Stasiak
Technika
mgr Witold Stasiak
Plastyka/Muzyka
mgr Jadwiga Ciba-Powęzka
Wych. do życia w rodzinie
mgr Wioletta Kurlej
Wychowanie fizyczne
mgr Tomasz Kozyra
mgr Mariusz Maślach
mgr Witold Stasiak
Edukacja dla bez.
mgr Jacek Gajewski
Doradztwo zawodowe
mgr Monika Walkowicz
Edukacja wczesnoszkolna
mgr Danuta Butryn
dr Joanna Markut
mgr Ewa Tkacz
mgr Danuta Pawelic
mgr Marta Twardygrosz
mgr Karolina Kozdronkiewicz
mgr Agata Lewandowska-Skrzypek
Wychowanie przedszkolne
mgr Anna Chwiej
mgr Danuta Chwiej
Rewalidacja
mgr Sylwia Drzewi
mgr Małgorzata Liwak
mgr Joanna Klimek
mgr Bożena Magiera
mgr Agnieszka Popiak
mgr Marta Twardygrosz
mgr Lidia Woźniak
mgr Justyna Wiącek
mgr Karolina Kozdronkiewicz
Świetlica szkolna
mgr Justyna Słowik
mgr Anna Czerwonka
Biblioteka
mgr Anna Jabłońska-Bis