Kadra

Pokój nauczycielski

W naszej szkole są dwa pokoje nauczycielskie.
Ponadto nauczycieli można znaleźć w gabinecie przy sali gimnastycznej, na korytarzach, w klasach i w kancelarii.

Działy w szkole

Kancelaria
mgr Halina KOCHAN

Dyrektor szkoły​

mgr Urszula DUL

Z-ca dyrektora -

Sekretariat
mgr Jadwiga DOŁOWY

Sekretarz szkoły

Religia
ks. Rafał Kusiak
ks. Adam Węglarz
Informatyka
mgr Adam Tkacz
mgr Witold Stasiak
Język Polski
mgr Konrad Cholewiński
mgr Halina Kochan
mgr Beata Ziółkowska
Matematyka
mgr Magdalena Dobrzyńska
mgr Urszula Dul
mgr Barbara Krudys
Wychowanie fizyczne
mgr Tomasz Kozyra
mgr Mariusz Maślach
mgr Witold Stasiak
Rewalidacja
dr Natalia Żurecka-Gil
mgr Sylwia Drzewi
mgr Karolina Kozdronkiewicz
mgr Joanna Klimek
mgr Marta Twardygrosz
mgr Lidia Woźniak
mgr Bożena Magiera
Edukacja wczesnoszkolna
mgr Danuta Butryn
dr Joanna Markut
mgr Ewa Tkacz
mgr Danuta Pawelic
mgr Magdalena Jarosz
mgr Karolina Kozdronkiewicz
mgr Katarzyna Babraj
Wychowanie przedszkolne
mgr Anna Chwiej
mgr Danuta Chwiej
Język Angielski
mgr Anna Kubicka
mgr Katarzyna Łokaj
Geografia/Biologia/Przyroda
mgr Wioletta Kurlej
mgr Bożena Rainer
Język niemiecki
mgr Nicole Niebieśniak
Chemia
mgr Adam Tkacz
Fizyka
mgr Magdalena Dobrzyńska
Muzyka
mgr Jadwiga Ciba-Powęzka
Psycholog
mgr Izabela Nieradko
Logopeda
mgr Barbara Warchoł-Iwan
Biblioteka
mgr Anna Jabłońska Bis
Świetlica
mgr Justyna Słowik
Wych. do życia w rodzinie
mgr Bożena Rainer
Technika
mgr Witold Stasiak
Historia/WOS
mgr Mariusz Szewc
Plastyka
mgr Jadwiga Ciba-Powęzka
Edukacja dla bez.
mgr Witold Stasiak
Doradztwo zawodowe
mgr Monika Walkowicz