83 rocznica wybuchu II wojny światowej

Dziś obchodzimy 83 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Największa wojna światowa w historii, trwająca od 1 września 1939 roku do 2 września 1945 roku (w Europie do 8/9 maja 1945 roku).
Za datę rozpoczęcia wojny przyjmuje się 1 września 1939 roku – agresję Niemiec na Polskę.
II wojnę światową zakończyły: podpisanie 7 maja 1945 roku w Reims aktu bezwarunkowej kapitulacji III Rzeszy, z wejściem w życie 8 maja 1945 roku, które zakończyło działania wojenne w Europie i akt bezwarunkowej kapitulacji Japonii podpisany 2 września 1945 roku który definitywnie zakończył działania wojenne II wojny światowej. Przyjmuje się że w czasie działań wojennych według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.
Mieszkańcy wsi Jastkowic również brali udział w działaniach wojennych czego dowodem dziś jest
pomnik znajdujący się na cmentarzu w Jastkowicach który upamiętnia mieszkańców wsi którzy zginęli z rąk faszystowskiego okupanta, a także ofiary stalinizmu.