Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Orzeł Edukacji Wczesnoszkolnej

W dniu 31 marca odbył się Ogólnopolski Konkurs Orzeł edukacji Wczesnoszkolnej, w którym wzięło udział 38 uczniów z klas I-III. Nasi uczniowie wykazali się dużą wiedzą, uzyskując bardzo wysokie wyniki.

Mamy zaszczyt poinformować, że tytuł laureata uzyskali:

klasa 1 a
Anna Szwedo
Zofia Beetz
Zuzanna Szkutnik
Wychowawca Ewa Tkacz

Klasa 1 b
Wiktoria Gorczyca
Wychowawca Marta Twardygrosz

Klasa 2a
Mikołaj Kłodnicki
Natalia Pasztaleniec
Wychowawca Danuta Pawelic

Klasa 3 a
Mateusz Kałdon
Maksymilian Kudyba
Jan Stelmach
Wychowawca Joanna Markut

Klasa 3 b
Wojciech Kiełbowicz
Wychowawca Danuta Butryn

Wyniki pozostałych uczniów biorących udział w konkursie przekażą wychowawcy.
Składamy serdeczne gratulacje laureatom oraz wszystkim uczniom, którzy postanowili wziąć udział w konkursie, wykazując szczególne zaangażowanie w naukę i ambicję.