Rekrutacja 2023/2024

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE ROK SZKOLNY 2023/2024

 Rekrutacja do klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Jastkowicach  na rok szkolny 2023/2024

W postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2023/2024, określa się następujące terminy:

1) Złożenie w przedszkolu deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024: od 13 do 24 lutego 2023 r. –Wzór nr 1

2) Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: od 27 lutego do 17 marca 2023 r.- Wzór nr 2

3) Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust 7 ustawy: od 18 marca do 3 kwietnia 2023 r.;

4) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych: do 11 kwietnia 2023 r.;

5) Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia: od 12 do 24 kwietnia 2023 r.; Wzór nr 4

6) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: do 27 kwietnia 2023 r.;

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pysznica, określa się następujące terminy:

1) Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: od 1 do 17 marca 2023 r.- Wzór nr 3

2) Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust 7 ustawy: od 18 marca do 7 kwietnia 2023 r.;

3) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych: do 13 kwietnia 2023 r.;

4) Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia: od 14 do 21 kwietnia 2023 r.; – Wzór nr 5

5) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: do 27 kwietnia 2023 r.;

ZAŁĄCZNIKI

Wzór nr 1

Wzór nr 2

Wzór nr 3

Wzór nr 4

Wzór nr 5

ZARZĄDZENIE NR 13/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA

 ZARZĄDZENIE NR 14/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA

Halina Kochan

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Jastkowicach