Pasowanie na ucznia

Na początku uroczystości Pan Dyrektor Witold Stasiak serdecznie przywitał zebranych gości: Wójta Gminy Pysznica Pana Łukasza Bajgierowicz, Sekretarz Gminy Pysznica Panią Martę Pawleniak, Panią Wicedyrektor Halinę Kochan, wychowawczynie pierwszoklasistów Joannę Markut i Lidię Woźniak, nauczycieli oraz bohaterów tego wydarzenia i ich rodziców. Następnie uczniowie zaprezentowali przygotowany pod czujnym okiem wychowawców program artystyczny. Świetnie przygotowani recytowali wiersze, śpiewali piosenki w języku polskim i angielskim, tańczyli i grali na instrumentach. Dumni rodzice, nie kryjąc wzruszenia bacznie obserwowali swoje pociechy występujące na scenie.

 

 

Pierwszoklasiści bardzo głośno i szczerze ślubowali być dobrym uczniem, dbać o honor szkoły i klasy, dobrze się uczyć, służyć pomocą słabszym, słuchać nauczycieli i przełożonych, postawą swoją sprawiać radość wychowawcom, rodzicom, by wyrosnąć na dobrego człowieka i Polaka. Uroczystego pasowania ogromnym ołówkiem dokonał Pan Dyrektor Witold Stasiak. Wychowawczynie wręczyły dyplomy i pamiątkowe medale.  Wójt Gminy Pysznica Pan Łukasz Bajgierowicz i Sekretarz Gminy Pysznica Pani Marta Pawleniak, wręczyli dzieciom upominki i złożyli gratulacje oraz najlepsze życzenia wielu sukcesów na nowej, szkolnej drodze życia. Na zakończenie uczniowie udali się do swoich klas, gdzie czekały upominki przygotowane przez rodziców.