Nie żyje pani Major Maria Mirecka – Loryś

W dniu 29 maja 2022 r. na Wieczną Wartę odeszła w  wieku 106 lat  Pani Major Maria Mirecka – Loryś, wielka patriotka zasłużona dla Polski.

W 1921 r. wraz z rodziną zamieszkała w Racławicach koło Niska. Tu spędziła dzieciństwo i młodość. W 1937 r. ukończyła gimnazjum w Nisku i podjęła studia na uniwersytecie we Lwowie. Wojna przerwała jej plany i marzenia. Śladem starszych braci i sióstr zaangażowała się w działalność narodowej konspiracji. Należała do ścisłego kierownictwa podziemia narodowego i została komendantką Narodowej Organizacji Wojskowej Kobiet w powiecie niżańskim, a później całego Okręgu Rzeszowskiego. Wiosną 1945 r. została Komendantką Główną Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Kobiet. Używała pseudonimu „Marta”. Po zakończeniu wojny wznowiła studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. Uciekając przed aresztowaniem w 1946 r. wyjechała do Anglii, a następnie do USA. Tam aktywnie zaangażowała się w pracę w organizacjach polonijnych. Mieszkała w Chicago, jednak każdego roku przyjeżdżała do Polski i spędzała czas w rodzinnym domu w Racławicach koło Niska.
24 października 2004 r. została Matką Chrzestną sztandaru Publicznej Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Jastkowicach. Było to dla społeczności szkolnej wielkie wyróżnienie. Tym wydarzeniem Pani Maria Mirecka- Loryś zapisała się na kartach historii naszej szkoły i na zawsze pozostanie w naszej wdzięcznej pamięci.