Laboratoria przyszłości

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Jastkowicach 

zaprasza do składania ofert w trybie zapytania ofertowego na 

ZAKUP I DOSTAWĘ MATERIAŁÓW, WYPOSAŻENIA I MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH W RAMACH PROGRAMU “LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI” 

Zgodnie z Uchwałą nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury- “Laboratoria Przyszłości”.

Zapytania ofertowe: