Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci

Drodzy uczniowie i rodzice !!!

Nasza szkoła ponownie przystąpiła do projektu  “Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”.
Celem akcji jest podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, oraz zwrócenie uwagi na prawidłowe zagospodarowanie odpadami.

W zamian za przyniesiony zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny szkoła otrzyma   bon, który wykorzysta na nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego lub materiałów biurowych. Jedynym warunkiem jest mobilizacja do działania, porządki domowe i chęci!

Do akcji szkolnej mogą przyłączyć się również firmy i instytucje, które oddadzą zużyty sprzęt na rzecz wybranej szkoły.

 

,,Im więcej sprzętu uzbieramy, tym wyższy bon otrzymamy!!!’’

 Termin zbiórki: do 28 marca 2022r.

Miejsce zbiórki: plac szkolny (pod schodami obok wejścia do kotłowni)

 

Rodzaje elektrośmieci (kliknij)