13 kwietnia obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

          W 1943 roku została opublikowana przez Niemców wiadomość dotycząca odkrycia
w Katyniu pod Smoleńskiem w Rosji masowych grobów oficerów Wojska Polskiego, zabitych przez NKWD w 1940 roku. NKWD zamordowało prawie 22 tys. osób i pogrzebało ciała jeńców w mogiłach w Katyniu, Miednoje, w pobliżu Charkowa, w Kozielsku, Starobielsku oraz Ostaszkowie. Oprócz żołnierzy została zamordowana intelektualna elita kraju: naukowcy, nauczyciele, lekarze, artyści, urzędnicy państwowi, księża, przedstawiciele wolnych zawodów. Masowe pochówki ofiar NKWD zostały odkryte podczas prac wykonywanych przez polskich robotników latem 1942 roku.
Na podstawie informacji ludności rosyjskiej udało się odnaleźć groby tragicznie zamordowanych więźniów.
O dokonaniu odkrycia zostały powiadomione władze niemieckie, które przeprowadziły prace ekshumacyjne. Niestety, Związek Radziecki przyznał się do popełnienia tak okrutnej zbrodni dopiero pięćdziesiąt lat od zamordowania ofiar.
Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej został ustanowiony w hołdzie ofiarom zbrodni katyńskiej. Święto zostało uchwalone 14 listopada 2007 roku przez aklamację Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
Ludobójstwo, dokonane przez funkcjonariuszy NKWD do dziś pozostaje niezabliźnioną raną.
W 2010 roku, z powodu tragicznej katastrofy lotniczej samolotu rządowego lecącego właśnie na obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, obchody tego dnia zostały odwołane. W katastrofie nieopodal lotniska w Smoleńsku zginął Prezydent RP Lech Kaczyński wraz z małżonką oraz 94 osoby polskiej delegacji i załogi samolotu.

          W naszej szkole odbyła się uroczystość upamiętniająca Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej w której uczniowie klasy 7a przypomnieli wszystkim uczniom o tamtych wydarzeniach . Apel przygotował nauczyciel historii Mariusz Szewc a oprawę muzyczną zadbała Pani Jadwiga Powęska-Ciba wraz z chórem. Słowa podziękowania należą się również naszym dekoratorkom Pani Lidii Woźniak oraz Małgorzacie Liwak.