Druk 3D

Podczas zajęć dodatkowych uczniowie rozwijają swoje umiejętności w zakresie projektowania, używając do tego aplikacji tinkercad oraz podejmują kolejne próby wydruku swoich modeli na drukarce 3D, która została zakupiona w ramach projektu Laboratoria Przyszłości. #LaboratoriaPrzyszłości