Kategorie
Aktualności

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

Nasza szkoła bierze udział w programie LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI.

W ramach programu Laboratoria Przyszłości Publiczna Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Jastkowicach otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 70500 złotych na zakup wyposażenia technicznego, potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.
 Nowoczesny sprzęt uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności. 

 Kilka słów o programie

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Naszą wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości organy prowadzące szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe warte ponad miliard złotych, dzięki któremu miliony polskich uczniów będą mogły uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności. Wsparcie będzie przekazane w całości z góry – bez konieczności wniesienia wkładu własnego.   

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Laboratoria Przyszłości to kolejny krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności w tych obszarach przez uczniów. 

Kategorie
Aktualności

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021 – 2025

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021 – 2025

Priorytet 3: Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej.

 

Po raz drugi nasza szkoła bierze udział w Narodowym  Programie Rozwoju Czytelnictwa.

W ramach tego programu biblioteka szkolna otrzymała wsparcie finansowe z przeznaczeniem na:

  1. zakup książek – 7500 zł
  2. zakup elementów wyposażenia do biblioteki – 6000 zł
  3. realizacje działań promujących czytelnictwo – 1500 zł

W związku z realizacją programu zachęcamy uczniów, nauczycieli i rodziców do zgłaszania propozycji tytułów książek ( z uwzględnieniem książek o tematyce historycznej) ,  serii wydawniczych , które powinny znaleźć się w zbiorach  naszej szkolnej biblioteki.

Propozycje nowości wydawniczych należy zgłaszać do biblioteki szkolnej lub  przysyłać na dziennik elektroniczny do nauczyciela bibliotekarza do 30 września 2022 r.