Konkurs na najciekawszą pomoc dydaktyczną z fizyki
CELE KONKURSU:

  1. Rozbudzenie wśród młodzieży szkolnej zainteresowania fizyką.
  2. Pomoc  w  zrozumieniu zachodzących w przyrodzie zjawisk fizycznych poprzez wykorzystanie pomocy dydaktycznej.
  3. Kształtowanie ciekawości poznawczej uczniów oraz wspieranie postawy aktywnego badania rzeczywistości fizycznej dostępnej bezpośrednim doświadczeniom.
  4. Poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystanie informacji z różnych źródeł.

REGULAMIN

  • Prace konkursowe tj. pomoce dydaktyczne należy dostarczyć do 15 kwietnia 2021 r.
  • Prace konkursowe powinny być opisane: imię i nazwisko autora pracy, tytuł pomocy dydaktycznej wraz krótkim jej opisem. Prace należy przekazać do nauczyciela fizyki .
  • Prace oceniane będą przez Komisję Konkursową w składzie: pani Magdalena Dobrzyńska - nauczyciel fizyki, pan Bogdan Dziuba - dyrektor szkoły i  pani Wioletta Kurlej - nauczyciel biologii i geografii.
  • Prace oddane na konkurs nie będą zwracane autorom.
  • Pomoce dydaktyczne można wykonać za pomocą prostych przyrządów, przyborów,  przedmiotów codziennego użytku. Fizyka doświadczeniem stoi, bez doświadczeń traci cały swój urok. Przez eksperyment, doświadczenie uczymy się łatwiej. Jeśli dodatkowo wykorzystamy pomoce, które sami wykonamy -  nasz mózg zapamięta i zrozumie znacznie więcej.

Zapraszam  do udziału w konkursie!

nowe zdjęcia

zdjęcia archiwalne

odwiedziło nas:

dzisiaj 2

wczoraj 109

w ciągu tygodnia 230

w ciągu miesiąca 1579

w sumie 173531