Projekt "Szkolne eksperymentowanie w Gminie Pysznica"

Projekt realizowany jest przez Gminę Pysznica, ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2: Poprawa jakości kształcenia ogólnego

Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli wszystkich szkół podstawowych na terenie Gminy Pysznica.

 W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania i uzyskane efekty:
1) doposażenie pracowni przedmiotowych we wszystkich szkołach podstawowych na terenie Gminy Pysznica (pracownie: biologiczna, geograficzna, fizyczna, chemiczna i TIK),
2) szkolenia nauczycieli we wszystkich szkołach podstawowych w zakresie:
– wykorzystania technologii komputerowych na zajęciach przedmiotowych z uczniami,
– nauczania „Metodą eksperymentu w dydaktyce”,
– przeprowadzania eksperymentów z dziedziny przedmiotów przyrodniczych „Fizyka wokół nas”, w ramach korelacji międzyprzedmiotowych,
3) realizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów we wszystkich szkołach podstawowych.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o naborze do projektu SZKOLNE EKSPERYMENTOWANIE W GMINIE PYSZNICA

2. Regulamin rekrutacji do projektu SZKOLNE EKSPERYMENTOWANIE W GMINIE PYSZNICA

3. Karta uczestnika projektu - NAUCZYCIEL

4. Karta uczestnika projektu - UCZEŃ

5. Oświadczenie RODO - NAUCZYCIEL

6. Oświadczenie RODO - UCZEŃ

nowe zdjęcia

zdjęcia archiwalne

odwiedziło nas:

dzisiaj 51

wczoraj 59

w ciągu tygodnia 110

w ciągu miesiąca 997

w sumie 111106